CÙNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Điạ chỉ: Trường MN Long Biên A

Hiệu trưởng

Đào Thị Thu Hương
Đào Thị Thu Hương

Ngày sinh: 10/12/1972

Trình độ :Thạc sỹ quản lý giáo dục

Hiệu phó

Trần Thu Hằng
Trần Thu Hằng

Ngày sinh: 20/11/1981

Trình độ :Cử nhân sư phạm

Lương Thị Lan Anh
Lương Thị Lan Anh

Ngày sinh: 5/8/1990

Trình độ :Cử nhân sư phạm

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Long Biên A

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Đào Thị Thu Hương.

Liên hệ: SĐT 0243.250.8868 | Email: mnlongbiena@longbien.edu.vn