CÙNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn27951
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14188
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13745
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13280
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13166
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn12948
7 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12676
8 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn12650
9 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12602
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12150
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn11833
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn10487
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10393
14 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn9262
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9191
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7366
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7265
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6562
19 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6327
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn5997
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn5970
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn5853
23 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5848
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5550
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5169
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn4962
27 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn4859
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3974
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3528
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2963
31 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2594
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2544
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2030
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1894
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn168

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Long Biên A

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Đào Thị Thu Hương.

Liên hệ: SĐT 0243.250.8868 | Email: mnlongbiena@longbien.edu.vn

105