CÙNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 1862/CALB-CSGTTT Tăng cường công tác TTPBGDPL về TTATGT trong các CSGD trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

1862/CALB-CSGTTTVăn bản cấp trên 12-11-2022
2 Quyết định số 2865/QĐ-UBND V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

2865/QĐ-UBNDVăn bản cấp trên 15-09-2022
3 Chỉ thị 08/CT-UBND v/v v/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

08/CT-UBNDVăn bản cấp trên 09-05-2022
4 Công văn số 220 -CV/BTC tuyển sinh lớp TCLLCT; Chuyên viên; Chuyên viên chính năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 02-03-2022
5 Công văn số 14048/VP-KGVX V/v Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 27-12-2021
6 Công văn số 212/PGD&ĐT v/v lập danh sách học sinh diện chế độ chính sách HKI năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

212/PGD&ĐTVăn bản cấp trên 12-12-2021
7 Công văn số 4163/UBND-KVGX v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND 23/9/2021 của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp trên 12-12-2021
8 Công văn số 4320/UBND-KVGX v/v triển khai thực hiện nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

4320/UBND-KVGXVăn bản cấp trên 12-12-2021
9 Công văn số 4162/UBND-KGVX v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

4162/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 12-12-2021
10 Công văn sô 10927/VP-KGVX v/v thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố khóa XVI kỳ họp thứ 2 liên quan đến lĩnh vực đào tạo

(Tải File đính kèm)

10927/VP-KGVXVăn bản cấp trên 12-12-2021
11 Công văn số 4319/UBND-KGVX v/v triển khai thực hiện nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

4319/UBND-KGVXVăn bản cấp trên 12-12-2021
12 Thông báo số 824/TB-UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

824/TB-UBNDVăn bản cấp trên 06-12-2021
13 Nghị định 81/2021/NĐ-CP v/v quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(Tải File đính kèm)

81/2021/NĐ-CPVăn bản cấp trên 20-10-2021
14 Nghị quyết số 15/QĐ-HĐND V/v Quy định một số chính sách đặc của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

15/QĐ-HĐNDVăn bản cấp trên 29-08-2021
15 Hướng dẫn số 02/HD-UBND V/v ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động

(Tải File đính kèm)

02/HD-UBNDVăn bản cấp trên 21-08-2021
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Long Biên A

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Đào Thị Thu Hương.

Liên hệ: SĐT 0243.250.8868 | Email: mnlongbiena@longbien.edu.vn